Imprezy

polskie zagraniczne
Lublin 2000

I nieoficjalny zlot Porsche

35-lecie klubu PCA-GR

35-lecie klubu PCA-GR

Lublin 2001

II nieoficjalny zlot Porsche

Ruf Tag 1999

Ruf Tag 1999

III zlot Porsche

III nieoficjalny zlot Porsche

Walton Hall 2001

TIPEC national event

Lublin 2003

IV nieoficjalny zlot Porsche

Ruf Tag 2003

Ruf Tag 2002

 Poznań 2005

VI zlot Porsche

2003 Boxster introduction

Prezentacja nowego Boxstera

VII zlot Porsche

   
 

Classicauto track day: 
Tor Kielce 7-8 lipca 2006 roku 

Factory Tour 2003

Factory Tour 2003

Race and Rally

Udział w różnych imprezach motoryzacyjnych